Zwroty i reklamacje

Rezygnacja z zakupów

Nasz sklep respektuje prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zwartej na odległość w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki bez podawania przyczyny.
Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem otrzymamy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres siedziby firmy oraz towar zostanie odesłany w terminie 14 dni od otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Po otrzymaniu oświadczenia skontaktujemy się, by wyjaśnić ewentualne nieścisłości. Można także zrezygnować z części zakupów – prosimy o zamieszczenie takiej informacji w oświadczeniu.


Wymiana towaru

Jeśli po otrzymaniu przesyłki okaże się, iż np. wymiary są nieodpowiednie, najłatwiejszym sposobem rozwiązania problemu jest wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a następnie ponowny zakup towaru. Po otrzymaniu oświadczenia niezwłocznie zostaną Państwu zwrócone pieniądze za zakupiony towar na podany przez Państwa numer konta bankowego. W przypadku gdy chcą Państwo przeznaczyć już wpłacone pieniądze na poczet tego samego produktu w innym rozmiarze, prosimy o kontakt.


Reklamacje

Jeśli po rozpakowaniu towaru zauważą Państwo wady towaru lub przesyłka dojdzie do Państwa uszkodzona, mają Państwo prawo do zgłoszenia reklamacji. Wystarczy jak najszybciej wypełnić zgłoszenie reklamacyjne i wysłać je na nasz adres. Prosimy o dokładny i szczegółowy opis wady towaru, mogą Państwo również wysłać zdjęcia wady, co ułatwi nam rozpatrzenie reklamacji. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych.


Zwrot pieniędzy

Po rozpatrzeniu oświadczenia zwrotu lub po uwzględnieniu reklamacji i otrzymaniu towaru, zwrócimy Państwu pieniądze niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Pieniądze zostaną wpłacone na konto bankowe, które podali Państwo w oświadczeniu. Kwota, którą Państwo otrzymają to wartość towaru + najtańszy koszt dostawy dostępny w naszym sklepie. W tytule przelewu znajdzie się numer zamówienia. Jeżeli zwracają Państwo jedynie część produktów z zamówienia, zwracany koszt przesyłki jest proporcjonalny do zwracanych i pozostawionych towarów.


Adres do wysyłki towarów

Jeśli Państwo chcą sami odesłać do nas zwracane lub reklamowane towary, proszę przesłać je odpowiednio zabezpieczone i zapakowane na adres:

Adrian Szatan
Magierów 6a,
28-131 Solec Zdrój

Proszę koniecznie załączyć swoje dane adresowe, nr zamówienia, a także odpowiednie dokumenty (oświadczenie odstąpienia od umowy, zgłoszenie reklamacyjne).


Ważne informacje

  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania
    z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (art 34 ustawy o prawach konsumenta).
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (art 38 ust 5 ustawy o prawach konsumenta).

Wzory pism do pobrania